English

Kuveytdə, BƏƏ-də, demokratiya yoxdur, amma xalq razıdır. Çünki…

Related Articles

Back to top button