Video

Narazılıqların kökündə özbaşınalıq və cəzasızlıq durur

Cəzasızlıq, hər zaman demişəm, bu gün ökədəki problemlərin kökündə duran əsas amillərdən biridir. Hər kəs layiq olduğu cəzanı almalıdır, almalıdır ki, dərs olsun…

Related Articles

Back to top button