English

Vladimir Nabokovun “Lolita”sı və qarışıq fikirlərim

Amerikan-rus yazıçısı Validimir Nabokovun “Lolita” əsərini axır ki, oxuyub qurtardım. Əsər keçən əsrin ən yaxşı kitabı, ən çox dartışılan, müzakirə olunan, qadağalara, ciddi senzuralara düçar olan bir kitabdır. Nabokov da Bulqakov kimi dərin, anlaşılmaz cümlələrdən, terminlərdən çox istifadə edib. Demək olar ki, hər səhifəsində fransız dilində söz və cümlələr var. Fransız dilini bildiyim üçün mənə asan oldu. Amma, doğrusunu deyim ki, kitabın içində xeyli müxtəlif elmlərə və sahələrə aid sözlər var deyə, gərək internetdən axtarış edib onları öyrənəsən.

Oxumaq istəyənlərə deyim ki, ağır, psixoloji-fəlsəfi dramdır. Bir nəfəsə oxumaq mümkün deyil.

Kitab məndə qarışıq hisslər buraxıb və daha çox mənfi, yoxsa müsbət kökləndiyimi belə fərqləndirməkdə çətinlik çəkirəm. Amma, oxumağıma da peşman deyiləm. Kitabın içində karandaşla çoxlu nişanlar qoymuşam və yenidən həmin yerləri bir daha oxuyub beynimdə olan suallara cavab tapmağa çalışacam

Razi Nurullayev, 22 sentyabr 2019

Related Articles

Back to top button